Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig. Als je meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken en de gegevens die we daarmee verzamelen, lees dan onze privacyverklaring.

Sluiten
Menu
Inschrijven

Werkgevers

Als werkgever in de bouw of infra weet u het als geen ander: de komende jaren dreigt er een flink tekort aan goed geschoold middenkaderpersoneel. In het bedrijfsleven is behoefte aan jonge professionals die zelfstandig kunnen werken en die, naast moderne technische vaardigheden, beschikken over organisatietalent, planningsvaardigheden en goed ontwikkelde soft skills. De nieuwe opleiding BouwXtra leidt deze mensen op.

 

WAAROM BOUWXTRA?    

De opleiding is expliciet gericht op het opleiden van middenkaderpersoneel voor bouw- en infra-bedrijven, architectenbureaus, adviesbureaus, ontwerp- en ingenieursbureaus en andere bedrijven in de bouwsector. De opleiding is een combinatie van een Beroeps-Opleidende Leerweg (BOL) en een Beroeps-Begeleide Leerweg (BBL) en heeft de volgende kenmerken:

 • Ten opzichte van de reguliere BOL-opleiding (niveau 4) krijgen studenten bij BouwXtra in de eerste twee jaar 10 uur per week extra scholing in de vorm van praktijklessen, stage, werk of schoolprojecten. Hierdoor doen de studenten aanzienlijk meer kennis en ervaring op dan in een regulier BOL-traject. Iets wat de aansluiting tussen school en de beroepspraktijk versoepelt.
 • Naast schooluren en stage is ‘werkervaring’ opgenomen in het curriculum. Dit betekent dat studenten in het derde en vierde jaar in dienst treden bij Bouwmensen Amersfoort en bijna anderhalf jaar uitgeplaatst worden bij een bedrijf in de bouw- of infra-sector (o.a. bouw- of infrabedrijf, architectenbureau, gemeente, woningbouwcoöperatie of adviesbureau).
 • Bij aanvang van de opleiding komen studenten direct in een werkritme. Ook als ze gaan stagelopen of in een bedrijf aan het werk zijn, maken studenten op school dagen van 8 uur in een 36-urige werkweek. Uiteraard verkleint ook dit de afstand tussen school en de beroepspraktijk.
 • Tijdens de studie is er naast technische vaardigheden veel aandacht voor vaardigheden als: organiseren, controleren en plannen. Ook de ontwikkeling van de ‘soft skills’ krijgt veel attentie. Kortom: een afgestudeerde BouwXtra student heeft kennis van alle fasen van het bouwproces, is communicatief sterk, heeft een goed ontwikkeld inlevingsvermogen en een scherp gevoel voor de omgeving en dynamiek van een bedrijf of project.
 • Afgestudeerde studenten zijn direct inzetbaar in functies als: werkvoorbereider, calculator, bouwkundig tekenaar, BIM/3D modelleur, planner, toezichthouder, koper begeleider of (assistent)uitvoerder. Ze zijn in staat (bouw)processen voor te bereiden, te begeleiden en uit te voeren.
 • Studenten die kiezen voor BouwXtra zijn ambitieus en gedisciplineerd. Een groot aantal wil doorstromen naar het hbo (duaal).

 

BOUWT U MEE AAN DE OPLEIDING?

Een van de unieke eigenschappen van de opleiding BouwXtra is dat studenten gedurende vier jaar maar liefst 3.550 uur bedrijfservaring opdoen: 800 uur stage en 2.750 uur in een (betaalde) baan. De studenten zijn dus bijna de helft van hun studie actief in de beroepspraktijk. Dit is gunstig voor u. Want afgestudeerden zijn daardoor direct zelfstandig inzetbaar in het middenkader van uw bedrijf. Bovendien beschikken de ‘bouwkundigen van vandaag en morgen’ over actuele technische kennis en vaardigheden, kunnen ze goed organiseren en plannen en zijn hun ‘soft skills’ goed ontwikkeld. Om dit te kunnen realiseren, is uw deelname echter essentieel. De mate van participatie van bedrijven en organisaties uit de sectoren bouw en infra bepalen een groot deel van het succes van de opleiding.

 

 

WAT VRAGEN WE VAN U? 

Graag vragen we u deel te nemen in de opleiding BouwXtra door middel van:

 • Het aanbieden van sterk inhoudelijke veelzijdige stage- en werkervaringsplaatsen
 • Professionele begeleiding en coaching van studenten 
 • Het bieden van ontwikkelingskansen voor studenten
 • Een financiële investering voor arbeidsloon en extra 
 • Opleidingsuren voor studenten

WAT BIEDEN WIJ?

Jonge, gemotiveerde, afgestudeerde professionals die zelfstandig inzetbaar zijn in het middenkader van uw bedrijf en zich onderscheiden door onder meer: 

 • Een groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Technisch, ruimtelijke en wiskundig inzicht
 • Kennis van alle bouwfasen
 • Een probleem oplossend vermogen
 • Goede contactuele eigenschappen
 • De durf om beslissingen te nemen

Om aan de behoefte van het bedrijfsleven te voldoen en om een goede aansluiting met de beroepspraktijk te waarborgen, participeert er een werkveldcommissie Bouw en Infra in de opleiding. Deze commissie buigt zich over onderwerpen die de opleiding aangaan zoals de inhoud van de opleiding en de instrumenten voor begeleiding van deelnemers. De opleiding BouwXtra heeft voor elke student een begeleider vanuit de opleiding die regelmatig op bezoek komt bij uw bedrijf.